Finansiella mål

Collector har satt följande finansiella mål gällande tillväxt och kapitalstruktur.

Två mål

  • Årlig vinsttillväxt på 25 % på medellång sikt
  • Kapitaltäckningsgrad om minst 15 %

Kontakta oss

Clara Bolinder-Lundberg
Clara Bolinder-Lundberg IR Manager
Telefon:
+46 707 19 84 43
Epost:
clara.bolinderlundberg@collectorbank.se