Aktieanalytiker

Bolag Analytiker
ABG Patrik Brattelius
Carnegie Jens Hallén
SEB Maths Liljedahl

 

Kreditrating

Sedan våren 2021 har Collector Bank AB, dotterbolag till Collector AB, en investment grade rating från kreditratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR).

Ratingbolag Rating Rapport
Nordic Credit Rating BBB-, stabila utsikter Nordic Credit Rating March 2022