Aktieanalytiker

Bolag Analytiker
ABG Patrik Brattelius
Carnegie Jens Hallén
DNB Nicolas McBeath och Emil Jonsson
SEB Maths Liljedahl och Jacob Hesslevik