Insynshandel

Personer i insynsställning är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag. Finansinspektionen håller ett register över personer med insynsställning och deras innehav och transaktioner.

Insynshandel

Personer i insynsställning

Kontakta oss

Clara Bolinder-Lundberg
Clara Bolinder-Lundberg IR Manager
Telefon:
+46 707 19 84 43
Epost:
clara.bolinderlundberg@collectorbank.se