Insynshandel

Personer i insynsställning är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag. Finansinspektionen håller ett register över personer med insynsställning och deras innehav och transaktioner.

Insynshandel

Personer i insynsställning

Kontakta oss

Pia-Lena Olofsson
Pia-Lena Olofsson CFO & Head of IR
Telefon:
+46 708 58 04 53
Epost:
pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten
Åsa Hillsten CCO (Chief Communication Officer) & IR
Telefon:
+46 700 81 81 17
Epost:
asa.hillsten@collectorbank.se