Collector Banks aktie (COLL)

Första handelsdag för Collector Bank-aktien var den 15 augusti 2022 då fusionen mellan Collector Bank AB och Collector AB hade genomförts. Sista handelsdag för den tidigare noterade Collector AB-aktien var den 11 augusti 2022. Collector AB noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015.

  Utdelningspolicy

  Collector Bank kommer att fokusera på tillväxt på medellång sikt, vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli.

  Aktiekapitalets utveckling

  Antal aktier är 205 381 004. Samtliga aktier berättigar innehavaren till en röst per aktie. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kronor. Alla aktier äger lika rätt till bolagets vinst.

  Aktier och aktiekapital

  År Händelse Föränding av
  antal aktier
  Stamaktier
  (totalt)
  Preferensaktier
  (totalt)
  Totalt antal
  aktier
  Totalt
  aktiekapital
  2007 Nyemission 118 300 - - 2 133 070 2 133 070
  2008 Fondemisson 0 - - 2 133 070 5 119 368
  2008 Uppdelning (1:6) 10 655 350 - - 12 798 420 5 119 368
  2010 Utnyttjande av option 708 000 - - 13 506 420 5 402 568
  2010 Utnyttjande av konvertibler 1 364 520 - - 14 870 940 5 948 376
  2011 Utnyttjande av konvertibler 5 480 - - 14 876 420 5 950 568
  2013 Nyemission (preferenseaktier) 97 925 14 876 420 97 925 14 974 345 5 989 740
  2014 Nyemission (preferensaktier)
  20 000 14 876 420 117 925 14 994 345 5 997 740
  2014 Nyemission 1) 2 222 210 17 098 630 117 925 17 216 555 6 886 624
  2015 Uppdelning 5:1 68 866 220 85 493 150 589 625 86 082 775 6 886 624
  2015 Fondemission 0 85 493 150 589 625 86 082 775 8 608 228
  2015 Nyemission i Erbjudandet 2), 3) 7 272 727 92 765.877 589 625 93 355 502 9 335 550
  2015 Minskning av aktiekapitalet med indragning av preferenseaktier 2) -589 625 92 765 877 0 92 765 877 9 276 588
  2015 Nyemission 589 625 93 355 502 0 93 355 502 9 335 550
  2016 Nyemission 9 335 000 102 690 502 0 102 690 502 10 269 050
  2020 Nyemission 102 690 502 205 381 004 0 205 381 004 20 538 100


  1) Teckningskorsen i nyemissionen uppgick till 90 SEK per aktie.

  2) Beräknat datum.
  3) Beräkning baserad på priset i Erbjudandet

  Kontakta oss

  Madeleine Mörch
  Madeleine Mörch Head of IR & Communications
  Telefon:
  +46 73 712 04 52
  Epost:
  madeleine.morch@collectorbank.se