Hero image

Investerare

Årsredovisning 2017

2017 var ännu ett år med stark tillväxt och hög innovationstakt. Läs mer om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete och den ekonomiska redovisningen för 2017.

Delårsrapport jan-dec 2018

Hur går det för vår aktie?

Collector (publ) noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015. Här kan du följa aktiens utveckling och läsa om ägarförhållanden och utdelningspolicy.