Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

VD-ord

Det viktigaste som har skett under andra kvartalet är tillsättande av ny VD i Collector AB (publ) och Collector Bank AB, Liza Nyberg, fram till nu VD i Landshypotek Bank AB och dessförinnan ledande befattningar bl.a. Danske Bank, VD Skandiamäklarna och VD Emric. I Liza har vi hittat en perfekt kombination av bankkunnande, ledaregenskaper, entreprenörsanda och driv, en inte alldeles vanlig kombination. Det ställer speciella krav att driva ett tillväxtbolag som aspirerar på ständig ledning i utveckling av teknik och tjänster och samtidigt uppfylla de omfattande krav på regulatorisk insikt som är nödvändigt för att driva bank idag. Liza kommer att tillträda sin tjänst 1 september 2017. Det är ett nöje att återgå till min roll som styrelseordförande med en sådan VD i förarsätet.

Lite tjatig är formuleringen, men ytterligare ett rekordkvartal vad avser omsättning och resultat! Under kvartalet har ökning av omsättning, kreditstock och resultat fortsatt i samma höga takt som vi har levererat sedan start, men nu från allt högre nivåer, det vill säga varje procentenhet innebär betydligt högre volymer i absoluta tal. Det är extra roligt att kunna försvara epitetet tillväxtbolag när vi nu befinner oss bland giganterna på Nasdaq Large Cap. Vårt mål är att fortsätta vara tillväxtraket med bibehållen vinstmarginal.

Vår ambition att arbeta agilt i hela bolaget, det vill säga tvärfunktionellt utan silos, har resulterat i betydligt mer effektiva utvecklingsteam med innovation, samarbete och interaktion som ledstjärnor. Detta märks tydligt i utvecklingen av våra nya produkter, först och främst aktiespartjänsten Spira som kommer att lanseras under september, ett samarbete med Aktieinvest, dotterbolag till Aktiespararna. Spira blir vårt första samarbetsprojekt med en gemensam produkt ut mot kund, månadssparande med direktinvestering i aktier. Men ännu mer tydligt blir det i arbetet med den nya bankappen som involverar alla Collectors produkter, Spira och andra samarbetsprodukter. Det har också medfört ett än tydligare kundfokus, med möjligheten att fråga kunden först innan vi utvecklar och under tiden utvecklingen framskrider. Hur duktiga och innovativa vi må vara är det kunden som avgör, produkten måste fylla ett tydligt behov och gärna en lucka i marknaden. Bankappen kommer att lanseras i en första version under hösten och ytterligare utbyggd vid årsskiftet. Men det är bara början. När PSD2 är implementerat kommer tjänsteutbudet att växa ytterligare. Bankappen ska bli din schyssta kompis och finnas till hands med bra funktioner och så småningom en samtalspartner med hjälp av en bot.

På företagssidan har Betallösningar för e-handel slagit igenom ordentligt med några stora kundavtal tecknade. Det hittills största avtalet ingicks nyligen med en av Finlands största e-handlare – Verkkokauppa, där Collector blir leverantör av betaltjänster som möjliggör delbetalning för slutkund. Förväntad årlig volym beräknas till 250 MSEK. Fördelen av att ha erfarenhet av att kreditvärdera och scora företag är avgörande, där är vi unika bland leverantörer av e-handelsbetalningar. På sikt ska också bankappen även bli företagarens enkla hjälpreda. Fastighetskrediter fortsätter att leverera mycket goda affärer, stora volymer och låga risker. Ytterligare ett område där vi är unika vad avser kompetens och affärsmodell. Kanske inte så digitala, men snabba och professionella med ett utvecklat nätverk.

I Norge och Finland har vi förstärkt organisationen med landchefer, vilket redan har märkts på affärsaktiviteter och struktur i verksamheten. Här finns fortsatt mycket att utveckla, inte minst inom privatsegmentet.

Eftersom nästan en tredjedel av bolagets personal är it-relaterad är jag extremt stolt över att se deras engagemang, innovationslust och samarbetsförmåga. De är basen för all utveckling eftersom vi har bestämt att alla affärssystem ska utvecklas internt. Inte bara för att möjliggöra snabb produktutveckling, men för att de står för ett nytänkande som inte är så vanligt i bankbranschen. I en omvärld där teknik utvecklas blixtsnabbt duger inte gamla tankesätt och it-system, "disruptive" är modeordet, inte utan anledning.

Vårt rörelsedrivande dotterbolag Colligent har med hjälp av ny organisation och teknik utvecklats mycket väl i år, även under andra kvartalet.

Vi har under andra kvartalet stärkt vår kapitalbas genom att emittera en s.k. T2a, Tier 2 kapital, på 500 MSEK under vårt MTN program, samt genom ett konvertibelt förlagslån riktat till hela personalen i Collector. Konvertibeln tecknades på totalt ca 100 MSEK, varav tillträdande VD Liza Nyberg tecknade 10 MSEK. Ett styrketecken att såväl tillträdande VD som personal visar tilltro och engagemang i bolaget. Delägande är inte bara en ekonomisk fråga, utan främst en fråga om delaktighet och motivation, nödvändiga beståndsdelar för att fortsätta en framgångsrik utveckling och tillväxt.

Det är helt utan vemod och med stort nöje som jag skriver det sista VD ordet och hälsar Liza välkommen att ta vid!

Lena Apler
Lena Apler
Grundare & tillförordnad VD

Årsredovisning 2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!" – Lena Apler

Till digital årsredovisning 2016

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. 

Till finansiell information

Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Till kalendern