Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

investerare

Delårsrapport januari – september 2016

JANUARI - SEPTEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI - SEPTEMBER 2015)

 • Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 1 082 MSEK (857)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 47 % och uppgick till 286 MSEK (195)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 22 % (22)
 • Resultat per aktie ökade till 3,06 SEK (2,20)
 • Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 11 359 MSEK (7 428) +53 %
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,1 % (1,5)

TREDJE KVARTALET 2016 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2015)

 • Intäkterna ökade med 26 % och uppgick till 374 MSEK (296)
 • Resultat efter skatt ökade med 35 % och uppgick till 107 MSEK (80)
 • Resultat per aktie ökade till 1,15 SEK (0,85)
 • Collector Ventures investerar i Glamma och Credit Kudos
 • Collector offentliggör prospekt avseende nyemission om drygt 500 MSEK
 • Collector stärker ledningen med ny HR Director, Sandra Schedwin
 • Collector förstärker sitt Inkassobolag Colligent med ny Managing Director, Susanne Bruce

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Collectors VD lämnar sin tjänst under våren 2017. Lena Apler, grundare och styrelseordförande Collector går in som arbetande ordförande.
 • Collectors företrädesemisson fulltecknad
 • Collectors styrelse beslutade i september 2016 att lansera ett MTN-program med en ram om 5 000 MSEK
 • Collector lanserar ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring
 • Collector sluter finansieringsavtal med stor europeisk koncern. Total volym uppgår till 1 150 MSEK.

Årsredovisning 2015

Ett teknikbolag med banklicens

Ägarstruktur

Aktieägare Collector per den 30 september 2016%
Fastighets AB Balder 44,06 %
StrategiQ Capital AB 12,72 %
Swedbank Robur fonder 7,36 %
Ernström Finans AB 5,36 %
Helichrysum Gruppen AB (Lena Apler) 3,82 %
Andra AP-fonden 3,07 %
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., W8IMY 2,74 %
Muirfield Invest Aktiebolag 2,17 %
Handelsbanken fonder 1,84 %
Vante AB 1,36 %
Övriga aktieägare 15,5 %
Total 100 %

Ett nytt rekordkvartal

Det tredje kvartalet 2016 blev återigen det finansiellt bästa i Collectors historia med rekord i både intäkter och resultat efter skatt. Dessutom växer båda våra segment jämt både avseende intäkter och resultat, samtidigt som kreditförlusterna fortsätter att minska och är nu de lägsta någonsin.. Läs mer här.

Ett händelserikt och framgångsrikt 2015

2015 var ett av de mest händelserika åren i Collectors historia. Vi lanserade flera nya produkter och tjänster både inom företags- och privatsegmenten, fick banktillstånd och genomförde en lyckad börsintroduktion. Dessutom gjorde vi den största affären någonsin inom företagssegmenten och vi slog rekord i antalet nya kunder inom privatsegmentet med 1 miljon nya kunder.

Finansiellt var 2015 ett framgångsrikt år. En intäktstillväxt på 30 % där vi tar marknadsandelar för samtliga våra produkter. Att resultatet efter skatt ökade med 52 % visar också hur starkt skalbar Collectors affärsmodell är. Glädjande är också att vi har sett en ökande kvalitet i vår kreditstock där kreditförlustnivån sjönk till 1,3 %, vilket är den lägsta i Collectors historia.

Vår starka tillväxt har medfört att kapitalrelationen vid årsskiftet uppgick till 17 %. En fortsatt stark tillväxttakt innebär att vi under 2016 troligen kommer att genomföra en förstärkning av kapitalbasen för att upprätthålla en kapitalrelation om minst 15 % som är ett av våra två finansiella mål.

Prenumerera på våra utskick
 • Obligatoriskt fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Text fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Text fält.
 • Obligatoriskt fält.
 • Ej giltig epostadress.