Hero image

Investerare

Årsredovisning 2020

Delårsrapport jan-sep 2021

Hur går det för vår aktie?

Collector AB (publ) noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015. Här kan du följa aktiens utveckling och läsa om ägarförhållanden och utdelningspolicy.