Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

Årsredovisning 2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!" - Lena Apler

Till digital årsredovisning 2016

Rapport från verksamheten

Från Mid Cap till Large Cap på rekordtid

Collector har haft en fantastisk start på börsen med stort intresse från marknaden och en mycket god kursutveckling. Redan åretefter notering har Collector blivit uppflyttat från Mid Cap till LargeCap. Verksamheten har utvecklats positivt och tillväxten fortsätter i hög takt vilket sannolikt gör Collector till det snabbast växande bolaget på Large Cap.

Fjärde kvartalet 2016

På företagssidan har Collector gjort sin enskilt största affär någonsin med Rossignol. En kombination av factoring och lagerfinansiering i Europa som förser koncernen med rörelsekapital och ersätter 15 lokala banker. Ett bevis på att Collector har förmågan och kompetensen att tillgodose avancerade kundbehov på ett professionellt sätt, samtidigt som man minimerar den egna kreditrisken med bland annat kreditförsäkringar.

Det känns som en upprepning, men Collector har år efter år, kvartal efter kvartal slagit nya rekord. Det bevisar att affärsmodellen är stabil och inte utsatt för tillfälliga svängningar.

Det fjärde kvartalet blev som vanligt det bästa i Collectors historia. Det känns som en upprepning, men Collector har år efter år, kvartal efter kvartal slagit nya rekord. Det bevisar att affärsmodellen är stabil och inte utsatt för tillfälliga svängningar. Inom Betallösningar har vi bland annat gjort en innovativ destinationslösning med Liseberg, en totallösning för Stadium som omfattar e-handel, butik och idrottsföreningar och påbörjat samarbete för Coop Norgese-handelslösning. Sammantaget bäddar utvecklingen för en fortsatt god tillväxt under 2017.

IT-utveckling

Under 2015 fattades beslutet att successivt ersätta alla externakritiska affärssystem med egenutvecklade. Detta har varit fullt fokus under 2016. Fördelen är att vi själva kan styra utvecklingen och har möjlighet att produktutveckla i den takt vi önskar. På sikt kommer det dessutom att vara kostnadseffektivt, då licensavgifter och konsulttimmar externt i det närmaste försvinner. Antalet utvecklare är nu uppe i 130 personer. Under 2017 kommer vi att se resultatet av detta arbete då systemen tas i bruk successivt. Vårt eget låne- och inlåningssystem Moneypenny är lanserat och kommer under året att innebära väsentligt bättre användarupplevelser och applikationer för våra kunder. Vidare kommer vi att lansera ett antal digitala företagsprodukter redan under förstakvartalet 2017.

FinTech – Collector Ventures

Ett begrepp och buzzword som har surrat under 2016 är FinTech. Även om Collector har en fantastisk kultur med mod, innovationslust och omvärldsintresse som väsentliga delar händer det mycket utanförbolaget. Vi beslutade därför att sätta upp ett eget Venture Capitalbolag med syfte att investera i intressanta startups inom FinTech.

Collector Ventures kom igång med sin verksamhet under maj 2016 och har investerat i tio bolag. Ett gemensamt kriterium är att Collectorska ha teknisk och affärsmässig nytta av bolagens verksamhet på kort eller lång sikt. Investeringarna hanteras av ett separat team, NFT Ventures, med mycket bra dealflow och kompetens inom området. Att Sverige har blivit ledande inom FinTech-utveckling är glädjande, men kanske inte förvånande, då vi är erkänt snabba att ta till oss nya tekniska lösningar. Det är för tidigt att säga något om utvecklingen av portföljbolagen men det vi ser bådar mycket gott för framtida utveckling och tillväxt.

Förväntningar framåt

Med en stark finansiell ställning, hög teknikkompetens och stark kultur är det givet att vi fortsatt gör anspråk på att bli Nordens ledande digitala nischbank redan under 2017. Det finns ingen anledning att göra avkall på tillväxttakt och vinstutveckling för framtiden, då vi har lagt grunden för innovation som möter den moderna kundens krav på enkelhet och digitala produkter. Att sköta sin ekonomi via mobilen är numera en självklarhet. Framtiden är bara ett klick bort, både för privatpersoner och företag. Slutligen har nuvarande VD, Stefan Alexandersson beslutat att lämna bolaget. Det är med ett visst vemod jag skiljs från honom efter 12 års slit tillsammans. Rekryteringsprocessen pågår för fullt. Jag väljer att se möjligheten med att få in nytt friskt ledarskap i Collector för fortsatt utveckling och tillväxt och önskar samtidigt Stefan all lycka till i framtida uppgifter.

Årsstämma 2017

Collector AB´s årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg.

Till anmälan

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. 

Till finansiell information

Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Till kalendern