Hero image

Investerare

ÅRSREDOVISNING 2017

2017 var ännu ett år med stark tillväxt och hög innovationstakt. Läs mer om vår verksamhet, vårt hållbarhetsarbete och den ekonomiska redovisningen för 2017.

Årsstämma 2018

Välkommen till Collectors årsstämma den 24 april.

Collectors årsstämma äger rum tisdagen den 24 april på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Inpassering sker från 14.15 och stämman börjar klockan 15.00. Anmäl dig på länken nedan, där du även kan ta del av fullständiga stämmohandlingar.

Läs mer 

Delårsrapporter

I våra delårsrapporter hittar du finansiell information för respektive kvartal 

Ladda ner delårsrapport Q1 2018

Hur går det för vår aktie?

Collector (publ) noterades på Nasdaq Stockholm i juni 2015. Här kan du följa aktiens utveckling och läsa om ägarförhållanden och utdelningspolicy.

Läs mer om aktien