Investerare

Här hittar du all vår finansiella rapportering. Du finner också information om Collectoraktien, ägarstruktur och kalendariet.

VD-ord

Det är roligt att vara på plats på Collector och få presentera det tredje kvartalets rapport som visar att vi fortsatt är ett tillväxtbolag. Vi levererar ytterligare ett rekordkvartal vad gäller omsättning och resultat!

Jag är stolt över att se medarbetarnas engagemang, innovationslust och samarbetsförmåga. Det är inte bara en förutsättning för att vi snabbt ska utveckla nya produkter utan utgör grunden för att vi ska vara konkurrenskraftiga i en om- värld som utvecklas i blixtsnabb takt.

Vårt agila arbetssätt är en förutsättning och anledning till att vi fortsatt har förmågan att snabbt och effektivt kunna utveckla nya produkter och tjänster. Att kvickt komma med nya erbjudande till våra kunder är oerhört viktigt när utvecklingen går så fort - och ändå kommer det aldrig att gå så långsamt som det gör idag.

Ett resultat av vårt arbetssätt är vår nya aktiespartjänst Spira som vi lanserade i slutet av september, ett samarbete med Aktieinvest, dotterbolag till Aktiespararna. Spira är vårt första samarbetsprojekt med en gemensam produkt för slutkund med månadssparande och direktinvestering i aktier. Tack vare att vi arbetar tvärfunktionellt med team som innehåller både it, affär, juridik och ekonomi, har vi på kort tid lyckats utveckla och lansera Spira. Spira är en av de produkter som kommer att vara inkluderade i Collectors bankapp och som vi lanserar med en första version i slutet av året. Vi fortsätter att utveckla fler tjänster till våra kunder med lösningar från externa parter som har spetskompetens inom respektive område. Det innebär att vi fortsatt kan erbjuda de allra bästa lösningarna.

I augusti, inför och i samband med Way Out West, genomförde vi en kortkampanj för Collector Easyliving. Den första november är vår nya produktchef för kort på plats och vi kommer då ytterligare att intensifiera vår satsning inom produktområdet. I Norge och Finland har vi ökat affärsaktiviteterna och vi stärker samtidigt vårt erbjudande till privatsegmentet i Finland genom att vi återlanserar möjligheten att spara i Euro. Verkkokauppa, som är en av Finlands största e-handlare, har valt Collectors betallösning med delbetalning för B2B-kunder. Även i Sverige har vår lösning för B2B-kunder fått ordentligt genomslag med ett flertal nya kunder. Vår kompetens att kredit bedöma och scora företag är avgörande för att erbjuda en attraktiv produkt. Företagssidan fortsätter med en stark tillväxt och är den del av Collector som utvecklas snabbast just nu. Våra kundanpassade betallösningar för e-handeln med Checkout lockar allt fler nya, stora kunder. Nu senast har Sveriges snabbast växande e-handel, NA-KD, valt Collectors lösning, vilket vi är extra stolta över!

Även fastighetskrediter till kommersiella aktörer fortsätter att utvecklas väl. Det finns stor efterfrågan från bra kunder som uppskattar snabb och professionell hantering tillsammans med vår unika kompetens och affärsmodell.

En modern, effektiv och digital lösning på bolån är något som våra kunder efterfrågar. Tekniska förutsättningar för digital signering av skuldebrev finns redan på marknaden idag och i kombination med Lantmäteriverkets projekt att göra det möjligt med digital signering av köpebrev innebär det att kunderna inom kort kommer att kunna köpa sin villa, underteckna köpehandlingar och ta sitt bolån digitalt. Collector har sedan en tid sökt lösningar för att kunna erbjuda bolån som en helt digital tjänst. Det innebär att en bostadsköpare kan ha en helt digital process från mäklare till utbetalning av lån och därmed slippa långa väntetider och omständlig pappershantering.

Jag är entusiastisk efter mina första 30 dagar som VD för Collector och ser fram emot att tillsammans med alla engagerade kollegor fortsatt vara kreativa och komma med nya innovativa tjänster till våra kunder. Vi arbetar fortsatt med vårt kommunikations-koncept ”Believe in the idea” och det gäller naturligtvis vårt förhållningssätt till våra kunder, men också sättet vi agerar internt. Vi ska förverkliga drömmar och idéer genom att skapa förutsättningar för att göra det omöjliga möjligt. Vi kommer att bibehålla positionen som tillväxtbolag och ledande digital nischbank, för oss en naturlig kombination i en tid av fantastiska möjligheter grundat i kundbehov och teknikutveckling.

Liza Nyberg

Liza Nyberg
VD

Årsredovisning 2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!" – Lena Apler

Till digital årsredovisning 2016

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och presentationer. 

Till finansiell information

Kalender

Här listar vi viktiga händelser för Collector under året.

Till kalendern