Collectors historia

När Lena Apler och Johan Möller drog igång 1999 var det för att de såg en lucka i marknaden. De traditionella bankernas tjänster inom finansiering matchade inte fullt ut de behov som växande företag har.

Årsstämma 2016

Ökat fokus

Ett ökat fokus på kassaflöde medförde en ökad efterfrågan på krediter med kort ledtid – och här tog vi snabbt en ledande position. Sedan dess har verksamheten utvecklats och expanderat till nya marknader. Men trots att nya tjänsteområden tillkommit är Collectors fokus fortfarande detsamma: korta krediter och tjänster som bidrar till att stärka kassaflödet – oavsett om det gäller företag eller enskilda individer.

Kronologi

  • 1999 Collector grundades av Lena Apler och Johan Möller.

  • 2001 Kreditmarknadsbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

  • 2004 Erbjuder privatlån. Inkassotjänster tillkommer via förvärv.

  • 2005 Erbjuder sparkonton.

  • 2008 Expansion i Norge och Finland.

  • 2010 Kreditkortstjänster introduceras.

  • 2013 Erbjuder fastighetsfinansiering.

  • 2014 Lanserar sin första app Betalkoll.

  • 2015 Banktillstånd och notering på Nasdaq Stockholm. Namnändrar till Collector Bank.