Hero image

Hållbarhet

Fokus på framtiden

Collectors hållbarhetsarbete är nära sammankopplat med våra kärnvärden: etik, engagemang och entreprenörskap. Som ett växande bolag har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt. Målet är att kunna skapa ett långsiktigt värde för kunder, medarbetare, ägare och samhälle.

Hållbarhetsrapport

Under 2017 har hållbarhetsarbetet på allvar implementerats i verksamheten. Ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor i Collector är styrelsen, som definierar den strategiska inriktningen och fastställer policyramverk och kontrollprocesser. VD ansvarar för att integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten och varje funktion ansvarar för att driva och utveckla arbetet inom sitt ansvarsområde. Ta del av hållbarhetsrapporten.

Collectors värdeord Engagemang, Etik och Engagemang

Entrepenörskap, etik och engagemang

Collectors 3 kärnvärden representerar våra grundläggande värderingar och är utgångspunkten i hela verksamheten och vårt förhållningssätt till medarbetare, kundrelationer och vår omvärld.

Läs mer om våra värdeord

Magnus Lenngren på Collector Ventures

Collector Ventures

Att ge fler företag möjlighet att växa och skapa nya innovationer bidrar till en positiv utveckling för såväl näringslivet som samhället i stort.

Läs mer om Collector Ventures