Hero image

Hållbarhet

Vi utvecklar hållbarhet tillsammans

Som ett växande bolag har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt. Hållbarhet för Collector omfattar vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan (ESG, Environmental, Social and Governance).

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsredovisningen är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport i enlighet med kraven i ÅRL. Den omfattar moderbolaget Collector AB (org.nr 556560-0797) och samtliga enheter som konsolideras i Collectors koncernredovisning för samma period, vilka finns specificerade på sidan 38 i koncernredovisningen. Ta del av hållbarhetsrapporten.

Collectors värdeord Engagemang, Etik och Engagemang

Entrepenörskap, etik och engagemang

Collectors 3 kärnvärden representerar våra grundläggande värderingar och är utgångspunkten i hela verksamheten och vårt förhållningssätt till medarbetare, kundrelationer och vår omvärld.

Läs mer om våra värdeord

Magnus Lenngren på Collector Ventures

Collector Ventures

Att ge fler företag möjlighet att växa och skapa nya innovationer bidrar till en positiv utveckling för såväl näringslivet som samhället i stort.

Läs mer om Collector Ventures