Hero image

Extra bolagsstämma 2020

Collector AB (publ):s extra bolagsstämma kommer att hållas i Göteborg måndagen den 17 februari 2020.

Plats: Collectors lokaler på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg


Måndagen den 17 februari 2020 kl.09:00, inpassering till extra bolagsstämman börjar kl.08:30. Sista anmälningsdag är den 11 februari.


Dokument

Fullmakt