Tävling – Vinn biljetter till Way Out West!

Mellan 14-28 juni anordnar Collector en tävling för alla som är sugna på en festivalupplevelse i sommar.

Om Tävlingen

Posta en bild på dig och dina vänner på Instagram och motivera varför ni förtjänar varsin biljett så kan du vinna 4 st tredagarspass, samt en fotograf som dokumenterar hela er festivalupplevelse!

Läs mer om tävlingen här

Tävlingsvillkor - #CollectorEasyWayOut

Tävlingen arrangeras av Collector Bank AB. Anställda hos Collector-koncernen liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Facebook, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Collector.

För att delta i tävlingen måste såväl du som dina deltagande vänner ha fyllt 18 år före den 10 augusti 2017. Du måste även ha ett öppet Instagram-konto för att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag.

Tävlingen pågår på Instagram mellan 14 juni och 28 juni där tävlingsbidragen publiceras med hashtagen #CollectorEasyWayOut. Urvalskriterierna är motiveringen till varför du vill vinna, samt det bidrag som juryn bedömer håller högst kreativ höjd. Juryn består av representanter från Collectors marknadsavdelning.

Under vecka 26 2017 kommer Collector att utse tre finalister som kontaktas via direktmeddelande med vidare information. Samtliga finalister får då svara på ett antal urvalsfrågor varpå en vinnare utses.

Priset till vinnaren är fyra (4) stycken tredagarspass till festivalen Way Out West 2017, samt fyra (4) stycken Easy Way Out-armband som ger rätt till förmåner under festivalen. Vare sig tredagarspassen eller Easy Way Out-armbanden får säljas eller på annat sätt överlåtas av vinnaren.

I vinsten ingår även att du och dina vinnande vänner ska låta en fotograf följa er och dokumentera er vistelse på Way Out West den 10-12 augusti 2017. Innan ni formellt kan utses som vinnare är därför ett villkor att samtliga individer som ska ta del av den eventuella vinsten ska ge sitt samtycke till denna fotografering. Ni samtycker även till att ge Collector [och andra bolag inom Collector-koncernen] en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda samtliga dessa bilder i sin marknadsföring under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad.

Varje tävlande ansvarar själv för de bilder som denne laddar upp på hashtagen #CollectorEasyWayOut och garanterar att denne själv äger rättigheterna till sitt tävlingsbidrag. Bilden ska inte heller innehålla några varumärken, kända platser eller konstnärliga verk som inte den tävlande är upphovsman till.

Collector ansvarar inte i något avseende för tävlingsbidragen och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag. Collector förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Collectors varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Collector efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

Collector förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.