Lunchföreläsning på VINN

Lena Apler håller lunchföreläsning på VINN. Temat för dagen är ”Inte bara starta bolag, låt det växa. Big is Beautiful!”

Vinngroup är en av Sveriges mest snabbväxande konsultgrupper. Deras verksamhet går ut på att bygga och utveckla specialiserade tjänsteföretag inom utvalda smala segment. Idag är de ett 17-tal bolag, alla tydligt nischade inom sitt specialområde.

Här arbetar vassa team av handplockade specialister som vet hur man driver framgångsrika projekt och hur man bygger snabbväxande tjänsteföretag. Vi får människor och företag att växa och målet är att skapa tydliga resultat hos våra kunder.

Gå till vinngroup.se