Revisor

Collector Banks revisor är Ernst & Young AB.

Enligt bolagsordningen ska Collector Bank ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn valdes.

Vid Collector Banks årsstämma 2022 beslutades om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Huvudansvarig revisor är Daniel Eriksson.