Bolagsstyrning

Här hittar du vår bolagsstyrning, vilka som sitter i styrelsen och ledning. Du finner också information kring våra årsstämmor, valberedning och utskott.

Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. 

Läs mer om vår styrelse

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning och vilka positioner de har.

Läs mer om vår ledning

Collectors bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Till bolagsordning

Valberedning och utskott

På årsstämman 2020 beslutade stämman att fastställa principer för tillsättande av valberedningen.

Till valberedning och utskott

Revisor

Ernst & Young genomför revisionen i Collector AB (publ) och i samtliga väsentliga dotterbolag.

Till sidan om revisor

Intern kontroll

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

Läs mer om vår intern kontroll

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning och andra villkor för ledande befattningshavare.

Läs om ersättningar till ledande befattningshavare

Riskhantering

Collectors förmåga att bedöma, hantera och kontrollera risk är central för att uppnå en god, riskjusterad avkastning.

Läs om vår riskhantering