Bolagsstyrning

Här hittar du vår bolagsstyrning, vilka som sitter i styrelsen och ledning. Du finner också information kring våra årsstämmor, valberedning och utskott.

Vår styrelse

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Collectors organisation och förvaltning. 

Läs mer om vår styrelse

Ledande befattningshavare

Information om medlemmarna i Collectors ledning och vilka positioner de har.

Läs  om vår ledning

Information om Årstämman 2017

Collector AB´s årsstämma 2017 äger rum tisdagen den 25 april 2017, kl. 15.00, i Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49 i Göteborg.

Årsstämma 2017 Årsstämma 2016