Hero image

ÅRSSTÄMMA 2019

Collector AB:s årsstämma 2019 äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Lilla Bommens Torg 11.

Inför årsstämman 2019

Valberedningen har, inför årsstämman 2019, följande sammansättning:

  • Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder
  • Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB
  • Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans AB
  • Lena Apler, styrelseordförande i Collector AB (publ)
  • Till ordförande för valberedningen har utsetts Fabian Hielte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 15 februari 2019 till:

Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”)

Eller per brev till:
Collector AB (publ)
Att: Valberedningen
Box 119 14
404 39 Göteborg

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 15 februari 2019 på samma adress som ovan.