Hero image

Collector AB

Årsstämma 2022

Collector AB (publ):s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 4 maj 2022

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med sådant förslag senast den 11 februari 2022 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se eller per brev till Collector AB (publ), Att: Malin Alevåg/årsstämma, Box 119 14, 404 39 Göteborg.

 

Valberedningen har följande sammansättning inför årsstämman 2022:

  • Sharam Rahi, utsedd av Fastighets AB Balder (valberedningens ordförande)

  • Anna-Maria Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB

  • Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax

  • Erik Selin, styrelseordförande i Collector AB (publ)

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 11 februari 2022 till Malin Alevåg, per e-post till malin.alevag@collectorbank.se (rubricera ”Till Valberedningen”) eller per brev till Collector AB (publ), Att: Valberedningen/Malin Alevåg, Box 119 14, 404 39 Göteborg.