Inför Convert – en förstudie om digital handel mellan företag

Utifrån en förstudie gjord inför arbetet med B2B-rapporten Convert, kan vi dra slutsatsen att e-handel B2B ligger långt efter B2C. Framförallt upplever de säljande företagen marknaden som mer traditionell och trögrörlig. ”Våra kunder vill helst göra som de alltid har gjort”, är ett talande exempel på en kommentar från förstudien.

Collector convert Logo

Om förstudien

För att ta reda på vilka utmaningar och hinder e-handelsansvariga möter samt vilken typ av frågeställningar som intresserar dem mest, genomförde HUI i samarbete med Collector nio djupintervjuer med säljande B2B-företag. Av dessa har åtta företag e-handel och ett är på väg att starta.
Jag tror att skillnaden mellan vårt beteende som privatpersoner och i våra professionella roller blir allt mindre.

Ladda ner resten av artikeln via formuläret.

Ladda ner hela artikeln

Fyll i formuläret för att få artikeln skickad till dig.

  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Ej giltig epostadress
Något gick fel!