Big data ger Byggmax bättre kundinsikt

Varje steg du tar på internet registreras och sparas. Med Collector Insights får e-handlare på ett enkelt och användarvänligt sätt tillgång till värdefull information om sina kunder. — Data är hårdvaluta – men det är kvaliteten på den som är avgörande, inte förmågan att samla in, säger Ulf Johansson, professor i datavetenskap.

big data byggmax

Byggmax använder Collector Insights

Big data kallas det när man samlar in och lagrar en stor mängd information. När man väljer ut, hanterar och analysera den här datan kallas det smart data.

Byggvaruföretaget Byggmax använder sig av Collector Insights för att kunna ge sina kunder bättre och mer riktade erbjudanden.
– Insights är ett bra och mycket användbart verktyg för att snabbt och enkelt analysera stora datamängder. Möjligheten att bryta ned informationen baserat på ett stort antal parametrar är värdefullt för oss som har många butiker och en omfattande e-handel, säger Samuel Lindén, affärsområdeschef, Byggmax.

Det är inte främst mängden data som är det viktiga utan hur man tolkar den. En kunds data är en faktisk historik där olika ”sanningar” kan hittas och med hjälp av algoritmer kan man i förväg räkna ut hur en kund kommer bete sig. En e-handlare kan med data från CRMsystemen förutsäga vilka kunder som är på väg att lämna företaget eller rangordna kunder utifrån hur troligt det är att de kommer nappa på ett erbjudande.

– Vi kan fånga upp mönster och beteenden som tidigare bara anats. Detta blir ett beslutstöd som gör att vi kan ta bättre underbyggda beslut, och i tidigare skede än vad som varit möjligt innan, säger Samuel Lindén.

Ulf Johansson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Borås, tror att vi i framtiden kommer bli mer medvetna om hur värdefull vår personliga information är för olika företag. – Personer kommer bli mer tydliga med att de äger sin egen data och inte dela med sig av den lika enkelt som de gör idag på exempelvis sociala medier. En hypotes är att personifierad data därmed blir en vara som kan köpas och säljas – där privatpersoner säljer sin data till olika företag.

Collector Insights

Så fungerar Collector Insights

Collector Insights ger e-handlare full insikt och möjlighet att analysera sin kunddatabas. Man kan enkelt navigera och filtrera i kundbasens demografi och geografi kopplat till omsättning och köpdata. Genom att analysera datan kan man med olika algoritmer göra flera typer av förutsägelser, så kallat prediktiv modellering:

  1. Responsmodellering: Att förutsäga hur olika kunder kommer svara på ett erbjudande och utveckla marknadsföringen efter det.
  2. Churn-prediction: Se vilka kunder som inte handlat på länge och hur man kan approchera dem igen.
  3. Försäljningsprognoser
  4. Kundvärde
  5. Market basket analysis eller associationsregelanalys: Med hjälp av data från kvitton kan man få fram “regler” som beskriver vanliga köpbeteenden och vilka varor som ofta köps tillsammans. 35 % av all försäljning hos Amazon drivs av rekommendationer baserat på vad folk brukar köpa (“Frequently bought together”).