Så väljer du e-handelsplattform

Att välja e-handelsplattform är svårt av många skäl. Det handlar om komplexa system på en marknad som utvecklas hisnande fort. Dessutom är utbudet av system förvånansvärt stort.

Det svåra valet av e-handelsplattform

Det största beslutet är inte valet av plattform utan beslutet att välja att starta e-handel eller att uppgradera en småskalig e-handel till en viktig säljkanal. Det är ett beslut som förändrar mer i en organisation än de flesta inblandade tror. En seriös e-handelssatsning kräver en förändrad organisation för att lyckas.

När beslutet om e-handelssatsningen är taget blir den första frågan: Vilken e-handelsplattform ska vi välja? Här finns sällan ett enkelt svar att välja plattform B eller plattform C. För att välja den bäst lämpande plattformen för ett projekt krävs det en ordentlig genomgång av målsättningar, behov, resurser och möjligheter. Det krävs en ordentlig förstudie.

Att välja e-handelsplattform är ett stort och svårt beslut för vilken verksamhet som helst. Att hasta fram ett beslut kan bli dyrt i framtida förlorad försäljning, krånglig administration och kostnader för att byta system när företaget allt för snabbt växt ur sin lösning.

Av de konsumenter som avbrutit ett köp har 12 procent gjort det pga tekniskt krångel, enligt rapporten E-barometern 2014 som beställts av Postnord. Med tanke på att en normal konverteringsgrad ligger runt tre procent, dvs att 97 procent avbryter ett köp, handlar det om stora förluster om er plattform inte fungerar som den ska.

Läs om våra betallösningar