Inkasso

Colligent Inkasso AB

Collectors inkassoverksamhet bedrivs sedan 2015 i dotterbolaget Colligent. Om du tidigare haft kontakt med Collector gällande inkasso kan du använda samma betalningsuppgifter och kontaktvägar.

Läs mer om Colligent på Colligent.se

Om Colligent

Colligent är ett digitalt inkassobolag vars verksamhet bygger på effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet. Genom stor specialistkunskap inom en mängd olika branscher har vi utvecklat processer för att snabbt eller stegvis göra företag och privatpersoner skuldfria. Vi finns i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo.