Inkasso

Colligent Inkasso AB

Collectors inkassoverksamhet bedrivs sedan 2015 i dotterbolaget Colligent. Om du tidigare haft kontakt med Collector gällande inkasso kan du använda samma betalningsuppgifter och kontaktvägar.