Inkasso

Nu blir Collector Banks Inkassotjänst - Colligent

Nu blir Collector Banks Inkassotjänst - Colligent

För dig som har kontakt med Collector sedan tidigare sker ingen förändring. Eventuella skulder handläggs precis som innan, ärenden hanteras fortsatt av våra specialister och man kan använda samma betalningsuppgifter och kontaktvägar som förut.

Prova oss. Du kommer märka skillnad!

Colligent Inkasso AB

Colligent är ett inkassobolag som bygger sin verksamhet på effektivitet, tillgänglighet och på en digital plattform. Genom stor specialistkunskap inom en mängd branscher har vi skapat anpassade processer för att snabbt eller stegvis göra företag och privatpersoner skuldfria.