Hero image

Företagslån

Finansiering som skapar möjligheter för företag

Med Collector Bank får du inte bara en finansieringslösning som möjliggör investeringar, förvärv och stärkt likviditet, utan även en naturlig affärspartner som känner och förstår din verksamhet.

Våra olika typer av finansieringslösningar och lån för företag


Som kund hos Collector Bank kan du känna dig trygg med att vi hittar rätt finansiering för just ditt företag.


Förvärvsfinansiering

Många av våra kunder har behov av lösningar som utmanar traditionella synsätt. Kontakta oss om du behöver finansiering i samband med förvärv av aktiebolag eller andra verksamheter. Vi har stor erfarenhet av att jobba med komplexa uppdrag och att tänka utanför boxen.


Revolverande krediter

Behöver du parera säsongsmässiga svängningar i försäljningen, stärka din likviditet under en begränsad tid, eller finansiera ett större projekt? Då kan en revolverande kreditfacilitet vara en lösning för att skapa finansiell trygghet och handlingsutrymme.


Bryggfinansiering

När du behöver en flexibel bryggfinansiering mellan två transaktioner är snabbhet ofta en viktig faktor. Med effektiva processer och korta beslutsvägar är Collector ett smart val av affärspartner för att lösa en tillfällig finansiering.


Lagerfinansiering

För tillverkande eller återförsäljande bolag med lagerbindning kan lagerfinansiering vara ett utmärkt komplement till factoring. Det är en effektiv metod för att optimera rörelsekapitalet och passar särskilt företag som behöver en anpassad lösning för sin lageruppbyggnad.


Kundanpassade finansieringslösningar

Många av våra kunder efterfrågar ofta upplägg som vanliga banker saknar lösning på. Det kan exempelvis handla om orderfinansiering, objektsfinansiering eller lån för företag där säkerheten ligger i andra typer av tillgångar än de traditionella. Vår produktutveckling är affärsnära, agil och behovsanpassad utifrån det moderna informationssamhällets förutsättningar.

Affärspartner som skapar förutsättningar för lönsamhet eller tillväxt


Oavsett om du behöver göra en större investering, expandera mot nya marknader, stärka din likviditet eller satsa på tillväxt, så finns vi här som en stabil och kunnig affärspartner. Collector Bank har lång erfarenhet av att hjälpa företag i Norden och norra Europa med verksamhet inom olika branscher, från exporterande industribolag till PE-bolag med fokus på förvärv.

 


Företagslån


Med Collectors olika finansieringslösningar kan företag möjliggöra investeringar och förvärv, eller stärka sin likviditet.

JAG VILL VETA MER

 

Kontakta oss om företagsfinansiering