Hero image

FACTORING

Få betalt snabbt med factoring

Med factoring får ditt företag tillgång till det kapital som finns bundet i kundfakturor, samtidigt som kunden får tid på sig att betala.

Här kan du

 • Sälja kundfakturor med fakturaköp
 • Belåna kundfakturor med fakturabelåning
 • Börja med exportfactoring som exporterande företag

Fördelar med factoring

 • Likvida medel till företagskontot 
 • Minskad kreditrisk och administration
 • Bättre kundrelation då kunden får tid att betala

Få betalt snabbt med factoring

Ta reda på hur mycket ditt företag kan få betalt när vi tar över dina kundfakturor med factoring.

Ange storlek på ditt bolag
 • Årsomsättning kan inte vara 0
Ange antal kreditdagar
Frigör upp till
I räkneexemplet har vi räknat med en finansieringsgrad på 100% för finansiering av kundens reskontra. Finansieringsgraden beror på kreditkvaliteten i reskontran och kan variera från kund till kund. De fakturor Collector väljer att finansiera sker normalt till 100% med avdrag för finansiella kostnader. Vid en årlig omsättning på 24 MSEK och betalningsvillkor om 30 dagar innebär det 24* 30/360 = 2 MSEK i frigjort kapital.

Kom igång med factoring

Vi behöver veta lite mer för att kunna presentera hur factoring kan hjälpa just ditt företag.

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt organisationsnummer

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltigt telefonnummer

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress

Fakturaköp

Fakturaköp innebär att du säljer dina fakturor för hela värdet till Collector Bank. Provisionen som du betalar täcker administration, riskövertagande och finansiering. Fordran försvinner ur din balansräkning och du uppnår därmed högre likviditet och bättre nyckeltal.

Fakturaköp betyder att du slipper administrera dina fakturor och undviker risken att inte få betalt. Vi kan erbjuda fakturaköp på hela den nordiska marknaden och kan hantera dina exportfakturor världen över.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att du belånar dina fakturor hos Collector Bank. Provisionen som du betalar täcker administration och finansiering. Du kan välja om påminnelse- och inkassohantering ska skötas av Collector Bank, vilket i så fall innebär administrativa och kostnadseffektiva fördelar.
Till skillnad från fakturaköp övertar inte Collector Bank kreditrisken vid fakturabelåning.

Läs mer

Exportfactoring, man som jobbar på ett lager

Exportfactoring

Som exporterande företag är det inte ovanligt med långa betalningsvillkor, något som innebär stora kostnader för kapitalbindning*. Dessutom kan betalningsmoralen variera vilket leder till ytterligare kapitalbindning i form av försenade betalningar.

För att ni som företag skall kunna växa och fortsätta göra affärer, kan vi hjälpa er att lyfta av en del av denna kostnad med hjälp av exportfactoring. Ytterligare en fördel är att ni kan lyfta ur dessa ur er balansräkning eftersom Collector Bank köper fakturan och tar över kreditrisken. På så sätt stärker ni era kassaflöden och nyckeltal och kan fokusera på det som är viktigt: att göra affärer.

*Kostnaden avgörs beroende på hur många dagars kredit du lämnat men även din kalkylränta (ex WACC). Som exempel blir din kostnad för kapitalbindning 1,25% om du gett kunden 90 dagars betalningsvillkor och vid en kalkylränta på 5%.

Läs mer

Vad är skillnaden på fakturaköp med och utan regress?

Allt fler företag använder sig av factoring för att frigöra kapital och förbättra kassaflödet. I denna artikel reder vi ut skillnaden mellan två olika varianter av fakturaköp – med och utan regress.

Läs artikeln på företagsbloggen