Exportfactoring

Collector Bank erbjuder en lösning där ni kan finansiera era fakturor upp till 100 % med tillgång till pengarna oftast redan samma dag. Den stora skillnaden från vanligt fakturaköp är finansieringsgraden.

Undvik försenade betalningar

Som exporterande företag är det inte ovanligt med långa betalningsvillkor, något som innebär stora kostnader för kapitalbindning*. Dessutom kan betalningsmoralen variera vilket leder till ytterligare kapitalbindning i form av försenade betalningar. För att ni som företag skall kunna växa och fortsätta göra affärer, kan Collector Bank hjälpa er att lyfta av en del av denna kostnad med hjälp av exportfactoring.

Stärk era kassaflöden och nyckeltal

Ytterligare en fördel är att ni kan lyfta ur dessa ur er balansräkning eftersom Collector Bank köper fakturan och tar över kreditrisken. På så sätt stärker ni era kassaflöden och nyckeltal och kan fokusera på det som är viktigt: att göra affärer.

*Kostnaden avgörs beroende på hur många dagars kredit du lämnat men även din kalkylränta (ex WACC). Som exempel blir din kostnad för kapitalbindning 1,25% om du gett kunden 90 dagars betalningsvillkor och vid en kalkylränta på 5%.