Förbättra din likviditet med ArrendeLån

Att betala hela arrendeavgiften en gång om året kan vara likviditetspåfrestande. Vår tjänst ArrendeLån ger dig som arrendator möjlighet att finansiera arrendeavgiften och dela upp betalningen över året.

Så fungerar ArrendeLån

Tjänsten ArrendeLån riktar sig till dig som arrenderar mark av en fastighetsägare. Med ArrendeLån kan du finansiera arrendeavgiften och fördela kostnaden över hela året, vilket bidrar till en bättre ekonomisk planering samtidigt som tjänsten stärker likviditeten i verksamheten och ger ett utökat rörelsekapital.

Arrendatorer kan vara allt från aktiva jordbrukare och kraftbolag som arrenderar mark för vindkraftsproduktion, till fastighetsbolag som äger både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter som står på ofri grund.

Efter sedvanlig kreditprövning lägger Collector Bank upp ett annuitetslån med en rak amorteringsplan på kapitalbeloppet för arrendatorn. Vi sköter därefter betalningen av arrendeavgiften till fastighetsägaren, där du som arrendator delbetalar avgiften under de kommande 12 månaderna direkt till oss.

Fördelar med ArrendeLån:

Dela upp betalningen av arrendeavgiften
Förbättrad likviditet
Utökat rörelsekapital
Trygg betalningslösning
Enkel hantering via oberoende part