Frigör kapital med ArrendeKredit

Vår finansiella tjänst ArrendeKredit är helt unik i Sverige och riktar sig till dig som arrenderar ut mark. Med ArrendeKredit kan vi ta över kreditrisken och du får möjlighet att frigöra kapital som annars är bundet i arrendeavtal.

Så fungerar ArrendeKredit

Med vår tjänst ArrendeKredit kan du som markägare sälja av hela eller delar av kassaflödet för en avtalad tidsperiod och på så sätt få loss bundet kapital.

ArrendeKredit innebär att Collector Bank kan ta över kreditrisken, säkra betalningsflödet och erbjuda likviditet för en avtalad tidsperiod — oavsett längden på arrendeavtalet.

Vår tjänst stärker din balansräkning och gör det möjligt för dig som markägare att göra nödvändiga investeringar eller reglera andra skulder och åtaganden.

ArrendeKredit ger dig:

Förbättrad likviditet
Utökat rörelsekapital
Information om arrendatorn
Riskavtäckning mot eventuell kundförlust
Minskat behov av upplåning
Förutsättningar för alternativa investeringar
Möjlighet att reglera andra skulder och åtaganden
Effektiviserad administration