Arrendemarknaden erbjuder nya finansierings­möjligheter

Våra finansiella arrendetjänster är resultatet av ett samarbete mellan Arrende Finans Sverige AB och Collector Bank. Efter att ha gjort omfattande analyser och kartlagt den svenska arrendemarknaden har vi skapat flera olika typer av finansiella servicetjänster för arrende- och tomträttsmarknaden.

Om våra tjänster

Tjänsterna riktar sig till såväl markägare som arrendatorer och syftar till att frigöra kapital och förenkla administration för de båda målgrupperna, som kan vara alltifrån stat och kommun till privata aktörer, stiftelser och olika typer av organisationer.

Vår tjänst ArrendeKredit ger markägare möjlighet att frigöra bundet kapital från olika typer av arrendeavtal och erhålla upp till 5 års förskottsbetalning av framtida arrendefordringar.

Med ArrendeLån erbjuds arrendatorer möjlighet att finansiera arrendeavgiften över en 12 månaders peroid istället för att betala hela beloppet vid ett tillfälle.

Våra andra arrendetjänster är:

ArrendeReskontra
Faktura, bokföring, påminnelser, inkasso

ArrendeBelåning
Vi erbjuder lån med arrendeavtalet som säkerhet

ArrendeVärdering
Värderingsuppdrag genom oberoende part

ArrendeJuridik
Avtalsservice

Arrenderådgivning för markägare
Skatterådgivning vid försäljning och arvsskiften

ArrendePanter och -inteckningar
Vi administrerar och tar ut säkerheter för lån