Fokus på rätt rekryteringar

Sågverket och hyvleriet Sweden Timber är ett av företagen som deltar i Collector Banks utbildningsprogram Corporate Accelerator. Företaget som har försäljning till flera exportmarknader, ser företagskultur och rätt rekryteringar som nyckeln till fortsatt framgång.

Vilka förväntningar har ni på utbildningen?

– Vi har höga förväntningar och hoppas att utbildningen ska bli en kickstart och en möjlighet för oss att lyfta blicken från det dagliga arbetet, säger Mikael Arvidsson, vd och försäljning, på Sweden Timber.

Vad har ni för behov just nu?

– Vi behöver bygga upp vår organisation och företagskultur, så att vi kan fortsätta växa i rätt riktning. Här ser vi fram emot att träffa de andra deltagande företagen för att diskutera, dela erfarenheter och få nya perspektiv, säger Mikael Arvidsson, vd och försäljning på Sweden Timber.

Vilka utmaningar ser ni i er bransch?

– Den största utmaningen är att rekrytera rätt personal till alla nivåer inom företaget, från elektriker till arbetsledare. Alla positioner i företaget är lika viktiga, så rekryteringen måste bli rätt alla gånger, säger Katarina Röed, produktionschef på Sweden Timber.

Var befinner ni er på tillväxtresan?

– Vi befinner oss någonstans i mitten på vår tillväxtresa, men nu måste vi se till så att alla steg på vägen blir rätt för oss, inte minst när det gäller organisation och personal, säger Katarina Röed, produktionschef på Sweden Timber.

Vad innebär Good to great för er?

– Att skapa enklare processer för olika åtgärder, så att vi kan fokusera på det som vi är bra på och kunna ta tillvara på vår kompetens på rätt sätt, säger Katarina Röed, produktionschef på Sweden Timber.

 

Visa tidigare