Hero image

Om oss

Collector Bank Corporate

Vi tror på kraften i en bra idé och sporras av att se företag förverkliga sina visioner och uppnå sina mål.

Vi på Collector Bank tänker inte riktigt som andra banker. Istället för att utgå från fyrkantiga mallar, sätter vi oss in i våra kunders utmaningar och potential för att hitta lösningar som gynnar affären på kort och lång sikt. Ofta är det inte en enskild lösning som ger det bästa resultatet, utan en kombination av flera.

Collector Bank Corporate Accelerator har ett tydligt mål – att lyfta och hjälpa företag i Norden att gå från good to great. Collector Bank arbetar i processer nära dig för att på så sätt hjälpa ditt företag att nå nya framgångar. Vi vill vara en attraktiv affärspartner för små och medelstora bolag i Norden.

Engagemang

Med hög service och engagemang vill vi möjliggöra våra kunders långsiktiga framgång.

Affärsmässighet

Med affärsmässighet som grund agerar vi som en professionell partner till våra kunder.

Omtanke

Vi är en pålitlig partner som gör affärer med omtanke för vår omgivning, våra kunder och medarbetare.

Team

Martin Nossman
Martin Nossman

VD
Collector Bank


Erik Krondahl


Erik Krondahl

General Manager Corporate
Collector Bank


Madeleine Mörch


Madeleine Mörch

Head of IR & Communications
Collector Bank


Jonas Brögger


Jonas Brögger

Accelerator Lead
McCloud Miller Group

Vi strävar efter att stärka ditt företag genom att vara en attraktiv affärspartner i Norden

Collector Bank är en given rådgivare när det kommer till företagsfinansiering, fastighetskrediter och betallösningar för små och medelstora företag i Norden. Med hög service och tillgänglighet är vi en driven affärspartner till våra kunder. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Oslo och är noterade på Nasdaq Stockholm.